pizhama sateni

Pizhama sateni, set. Perfshihen tutat e shkurtra, te gjatat dhe kanatjerja