Kanatjere body

kanatjere body me rripa te gjere. materiali mikrofiber